--> MANIFESTO HLDa <--

Go down

--> MANIFESTO HLDa <--  Empty --> MANIFESTO HLDa <--

Post by Patrick Cyclone on Thu Jul 29, 2010 12:12 am

MANIFESTO
H L D – Hrvatski Liberalni Demokrati


Politički Manifesto

Hrvatski Liberalni Demokrati centralnog su opredjeljenja.

Hrvatski Liberalni Demokrati su demokratska stranka te se zalazu za demokratsko razmišljanje. Svaki pojedinac ima pravo glasa.

Hrvatski Liberalni Demokrati voljni su surađivati sa svim strankama koje imaju isto mišljenje kao i sama stranka. Ne podržavamo nikakvu nepotrebnu agresiju na druge države ali se ne protivimo agresivnoj obrani, štoviše za to se zalažemo. HLD također ne odobrava nikakve državne takeovere i u potpunosti ih ne podržavamo ni u kome slučaju i ni u kojoj situaciji.

HLD ce se potruditi da sudjeluje aktivno u svim stranačkim raspravama ali nikako ne na bazi vrijeđanja na ikakvoj osnovi. Svaki rasni, vjerski ili bilo kakav drugi oblik vrijeđanja oštro osuđujemo i ne podržavamo.

Svaki postupak svih eHrvatskih stranaka podupiremo u konačnici ako je za boljitak unutar granica eHrvatske te građana naše države. Svaki međunarodni postupak stranaka te države podupiremo dok se ne radi o takeoveru države ili bilo kakvom vrijeđanju koji dovodi do konflikta dvaju ili vise država.
HLD se ne protivi dovođenjem novih država u eRepublik te ih sve pozdravlja te želi sreću u formiranju novih nam država.

Stranka se zalaze za jednakost svih građana i kao sto smo naveli članova unutar stranke. Svaki građanin ima pravo biti upoznat sa načinom rada unutar kongresa i države te može i ima pravo izreci svoje mišljenje. Stranka HLD-a potrudit ce se sva državna događanja prikazati svim ljudima eHrvatske kroz svoje novine te pomoći svima da razumiju i vide sto se događa sa našom državom.


Ekonomski Manifesto

Osnovna načela i stajališta:
Načelo slobodnog tržišta i poduzetničke slobode-protivimo se većini oblika planske ekonomije izuzev slučaja otvaranja trening tvrtki. Svaki igrač tj. poduzetnik ima potpunu slobodu otvaranja, vođenja, prodaje i zapošljavanja ljudi. Tržište funkcionira potpuno slobodno i neovisno bez državnih intervencija, jedino djelovanje države na tržište je sprječavanje nepravilnosti i održavanje stabilnosti domaće valute. Svaki poduzetnik je odgovoran za svoju tvrtku i prije otvaranja treba dobro istražiti tržište kako nebi došlo do stvaranja neravnoteže na tržištu. Temelj našeg stava je kapitalističko opredjeljenje, sa izraženom socijalnom crtom i brigom o radnicima, te djelovanje na principu zakona ponude i potražnje. Nasa centralna orijentiranost nam otvara mogućnosti rađenja samo pravih stvari bez utopija o desničarskoj ili ljevičarskoj politici. Crno tržište će se pokušati spriječiti koliko je to moguće jer jako oštećuje ekonomiju. Svi poslovi vezani uz ekonomiju su dio Ministarstva Rada i Socijalne Skrbi.

Općenito o tržišnim planovima:

* a) tržište roba i usluga država će sprječavati monopole i oligopole ako utvrdi da su štetni za ekonomiju i nisu pravedni prema potrošačima. Teži se ravnoteži u svakom sektoru, pošto je tržište slobodno, država se neće upuštati i spašavanje tvrtki koje su suvišne i neće refinancirati sektore koje se prošire previše. Što se refinanciranja i subvencija tiče, država će pomoći intervencijom u slučaju bilo kakvih oblika manjkova i to uključivanjem državnih tvrtki, gdje i koliko je to potrebno, na tržište.
* b) Tržište rada- ovo je najdelikatnije poglavlje jer o tržištu rada, broju i produktivnosti radne ovise svi faktori proizvodnje. Zalažemo se poštovanje i pošteno plaćanje radnika koji to zaslužuju sprječavat će se svaka mogućnost iskorištavanja radne snage kao i prevelike plaće koje mogu, kako smo i sami vidjeli, destabilizirati državnu ekonomiju. Ako će biti potrebno, mogućnost prekvalifikacije i upućivanje radnika u određene sektore u slučaju nužde je otvorena kako bi se spriječili manjkovi i neravnoteža.
* c) Uvoz/Izvoz-naravno, zalažemo se za poticanje izvoza prekomjernih proizvoda i sprječavanja uvoza robe i usluga koje sami možemo proizvesti. Glavni instrument zaštite domaćeg tržišta od nepotrebnog uvoza je porez na uvoz koji će se u sektorima gdje uvoz nije potreban odrediti na 99%. Jedini uvoz koji će se poticati je uvoz sirovina koje nemamo i to po mogućnosti od tvrtki u vlasništvu hrvata, maksimalno će se zaštiti domaći resursi (drvo i žito) gdje će se nastojati potpuno eliminirati uvoz u pravilnim uvjetima no ako dođe do ikakve nestašice, organizirat će se interventni uvoz. Država će nuditi ulogu posrednika pri nabavi resursa (raw materials-a) poduzetnicima koji to traže te će nuditi savjete i upute. Što se izvoza tiče, najprospektnijim tvrtkama će se pomoći oko kupovina licenci i država će pomagati u obliku direktnih subvencija i zajmova. Sto se transparentnosti subvencije tiče, rezimee poslovnih planova bi objavljivali javno kako bi svaki građanin mogao znati tko je i zašto dobio subvenciju.


Fiskalna politika:
Zalažemo se za niske poreze u osnovnim sektorima i nešto više u sektorima koji se smatraju neosnovnim tj. luksuzna dobra (kuće, oružja), u tim sektorima porezna stopa bi bila 10% dok u ostalima najviše 5%, a u najvažnijim će se primjenjivat nulta stopa tj. ona od 1% jer igra ne dopusta niže. Bolnice i obrambeni sustavi su specifični tako kod njih porezna stopa nije jako važna. U slučaju prenapučenosti nekog sektora, otvorena je mogućnost podizanja poreza na dohodak u ekstremnim slučajevima. Država će se instrumentima fiskalne politike koristiti interventno i po potrebi, samo u izvanrednim stanjima, u ostalim slučajevima, porezi neće igrati značajniju ulogu niti će ih država u bilo kojem smislu zlorabiti.

Monetarna politika:
Glavni državni instrument kontroliranja valute je HNB, zalažemo se da se zadržava stopa od 55-60 HRK za 1 GOLD. Također, HNB će na tržištu novca djelovati isključivo interventno u slučajevima prekomjerne inflacije ili deflacije. HNB bi imao zalihu svih svjetskih deviza kako bi građanima Hrvatske mogao zamijeniti valute po povoljnim uvjetima. Guverner HNB je Predsjednik države koji će sam odrediti savjetnike. Također, otvorena je mogućnost davanja zajmova od strane HNB ambicioznim poduzetnicima (za otvaranje ili sanacije tvrtke) pod uvjetom da primatelj zajma potpiše ugovor sa državom, kamatna stopa bi bila slikovita.

Wellness:
Vrlo bitna varijabla koja ima moć drastično povećati ili smanjiti BDP. Zalažemo se za otvaranje transparentnih organizacija pod okriljem Ureda za Zdravstvo pod okriljem MRiSS, iako zdravstvo na prvi pogled nije vezano za ekonomiju, ono ima veću ulogu u ekonomiji nego što mnogo ljudi misli. Država bi otkupljivala giftove od domaćih tvrtki i dijelila ih onima kojima su najpotrebniji pod jednim uvjetom, da su igrači aktivni. Ovo pomaže i gift sektoru i građanima stoga smatramo da je ovo jako važno.

Patrick Cyclone

Posts : 21
Join date : 2010-07-21

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum